Firmy a společnosti

Firmy se rozdělují do dvou až třech sekcí podle výše ročních spotřeb energií. Mezi velkoodběratele se řadí firmy, které mají vysokou roční spotřebu energií vlastní trafostanici a platí za ¼ hodinové maximum a většinou mají odběrový diagram. Pokud nemají vlastní trafostanici ve svém vlastnictví, přiřazují se i přes vysokou roční spotřebu do sekce maloodběratelé. Mezi ně se zařazují i malé společnosti s nižší roční spotřebou energií a většinou se jedná o společnosti, které nemají takový odběr v rámci své výrobní technologie apod.

Velkoodběratelé

Společnosti povětšinu společnosti s výrobní technologií a s určitým strojírenským záměrem a určitou plánovanou a dlouhodobě vykazovanou měsíční spotřebou. Jsou to společnosti z hlediska zaměření převážně ze strojírenského oboru a také i možné další výrobní areály. Každá společnost má určitá specifika a výrobní diagramy a to je důležité vše správně zhodnotit a nastavit dlouhodobě určitou strategii v rámci jejich výrobních kapacit.

Jsou připojeni na hladinu VN a mají možnost připojení i na VVN.

Maloodběratelé

Společnosti povětšinu malé výrobní kapacity a malé společnosti i možného strojírenského zaměření, ale které nevykazují žádný odběrový diagram a většinu vykazují menší spotřebu energií a také mají určitou přidělenou sazbu typu C.

Jsou připojeni na hladinu NN a udávají určitou hodnotu proudového jističe a neplatí za ¼ hodinové maxima.