Velkoodběratelé

Velkoodběratelé (VN, VVN) - elektřina

Jako velkoodběratelé se označují firmy, které dosahují vyšších spotřeb za elektrickou energii.

Roční odběr elektřiny se u nich pohybuje nad 500 MWh a většinou využívají svého média k určitým technologickým procesům. Většinou jsou to společnosti s charakterem výrobních společností, které své médium využívají ke svým výrobním aktivitám a mají své trafostanice a mají měsíční vyúčtování, kde jsou vidět jejich hodnoty spotřeby a také rezervované ¼ hodinové maxima a tudíž mají svůj odběrový diagram.

Typičtí odběratelé jsou: strojírny se zaměřením na frézování, obrábění, soustružení.

Velkoodběratelé (VO) - plyn

Jako velkoodběratelé se označují firmy, které dosahují vyšších spotřeb za plyn.

Roční odběr plynu se u nich pohybuje nad 4200 MWh a většinou využívají svého média k určitým technologickým procesům. Převážně jsou to společnosti vykazující celoročně svou spotřebu plynu a jejich diagram je zaznamenáván v denních maximálních hodnotách.

Typičtí odběratelé jsou – slévárny, pekárny, sklárny, lakovny, prádelny.

 

NEONPOWER velkoodběratelům zajistí individuální nastavení obchodních podmínek a cenové ujednání na daný rok. Velkoodběratelé s více odběrnými místy v různých distribučních oblastech většinou získávají pro svá další odběrná místa jednotnou cenu na daný rok. Sjednané ceny jsou stálé po celou dobu trvání smlouvy.

NEONPOWER zajišťuje kompletní služby při hledání finančních úspor v energiích, a to včetně administrativních úkonů. Klient zaznamená pozitivní změnu nejen ve finančních úsporách při prvním ročním vyúčtování, ale i v kvalitě poskytovaných služeb.

Postup při řešení Vašich finančních úspor

V případě zájmu o bližší informace o činnostech společnosti v oblasti energií kontaktujte jednatele společnosti NEONPOWER s.r.o. Mgr. Lukáše Brabce na telefonním čísle 775 687 661, nebo na e-mailové adrese brabec@neonpower.cz.