Rozdělení ceny plynu

Zásadní dělení celkové ceny dodávky plynu je členění na část regulovanou ERÚ a část neregulovanou, kterou stanovuje obchodník s plynem, dodávající plyn do konkrétního odběrného místa.

Regulovanými složkami ceny, které stanovuje Energetický regulační úřad vždy ke konci kalendářního roku na období jednoho roku, jsou:

  • cena za přepravu plynu
  • cena za distribuci plynu
  • cena za služby operátora trhu.

Neregulovanými složkami ceny, které určuje dodavatel plynu, jsou:

  • cena za odebraný plyn (komoditu)
  • cena za obchod, za strukturování (flexibilitu dodávky) a další poplatky stanovené dodavatelem plynu

Tyto ceny určuje dodavatel plynu a může je kdykoliv v průběhu roku měnit. Výše neregulovaných složek ceny je určována tržním mechanismem a ceny jednotlivých dodavatelů plynu se liší podle jimi uplatňované obchodní politiky. Volba vhodného dodavatele plynu je závislá pouze na vůli zákazníka.

Rozdělení ceny plynu

Zdroj TZBinfo