Proč spolupracovat s NEONPOWER?

Máme zkušenosti a znalosti získané aktivním řešením a podílením se na energetických úsporách firem a společností. V celkovém procesu mezi zákazníkem a námi zajištěnými službami a vhodné spolupráce s dodavateli zajišťujeme pro Vaše společnosti dlouhodobé úspory k naplňování Vašich strategických cílů. Získaná výhoda, která plyne pro Vás, je v tom, že máte stále prostor pro vytváření nových investic do Vašich společností a můžete se plně soustředit na rozvoj a řízení Vašich společností. Plně si uvědomujeme, že stále musíme ve svém systému a řízení zdokonalovat, abychom měli stále spokojené zákazníky a mohli tak stále si upevňovat svou pozici na trhu. Na druhou stranu víme, že pokud chceme stále naplňovat Vaše představy, musíme na sebe klást nepřísnější kritéria a převzít zodpovědnost za Vaší projevenou důvěru.

Naší velkou výhodou je propracovaná koncepce a naše zajišťované služby s vysokou  profesionalitou a nízkými náklady pro Vás.

Již s námi dlouhodobě spolupracují společnosti z odvětví strojírenství, slévárenství, polygrafie, zemědělství a jiných.  

Jsme rádi, že spolupráce s námi je pro Vás stále atraktivní a že víte, že se na nás můžete spolehnout a vzájemně si tak vytvářet realizace pro náš společný rozvoj. Naše neustále hledání možností v komplexním řešení pro Vás je naší prioritou.