Podklady pro velkoodběratele

Zašlete nám prosím podklady, které jsou nezbytné pro zpracování odborné analýzy a následné bezplatné zajištění finančních úspor. Seznam všech podkladů je uveden viz níže v tabulce.

Podklady k řešení finančních úspor

Velkoodběratelé Elektřina Plyn

Roční hodinový odběrový diagram

(tabulka v MS Excel za minulý rok - vlastní, nebo od distribuční společnosti)

velmi důležité x

12 měsíčních faktur

(postačí pouze první strana faktury s tarify a sazbami)
(uvést kód EAN, EIC)

důležitéEAN, tarify důležitéEIC

Předpokládaná spotřeba energií na další rok

(hodnoty v procentech)

důležité důležité
Tabulka spotřeb za minulý rok není důležité důležité

Smluvní ujednání se stávajícím dodavatelem

(uvést, dokdy platí stávající smlouva a odkdy může začít nová levnější dodávka)

velmi důležité velmi důležité

Technická data

(rezervovaná roční a čtvrthodinový průběh měření hodnot)

důležité x

Denní maximální rezervovaná kapacita energií

(vyjádřená v mᶟ)

x velmi důležité

Do této specifické a  energeticky náročné skupiny jak na provoz, tak na technické nastavení,tak na profily odběrů můžeme řadit firmy, které dosahují vyšších spotřeb a to při ročním odběru plynu od 4 000 Mwh až do 250 000 Mwh, tak i při ročním odběru elektrické energie přibližně od 1 000 Mwh až do 40 000 Mwh i více. Jedná se o opravdu náročné finanční položky pro tyto velké firmy. K této skupině můžeme řadit společnosti výrobní např. a jsou to mnohdy i nadnárodní společnosti, které mají i více odběrných míst v různých distribučních oblastech.

Velkoodběratelé využívají převážně technologický plyn do výroby např v vysokých pecích a nebo elektřinu využívají v indukčních pecích . Výroba probíhá stále stejně po celý rok konstatně.

Strojírenské firmy, slévárenské firmy, dřevařské firmy, stavební firmy, cihlářské průmysly , telekomunikační. ,ale i nevýrobní a to skladové prostory, realitní společnosti, developerské společnosti apod.

Zde převážně využívají energie k vytápění či ke svícení a vzduchotechnika a klimatizace.

Ceny hlavně nakupují pro Velkoodběratelé individuálně na energetické burze. Ceny jsou většinou jednotné pro všechny odběrná místa.