Podklady pro maloodběratele

Zašlete nám prosím podklady, které jsou nezbytné pro zpracování odborné analýzy a následné bezplatné zajištění finančních úspor. Seznam všech podkladů je uveden níže v tabulce.

Podklady k řešení finančních úspor pro maloodběratele

Maloodběratelé   Elektřina Plyn

Roční vyúčtování

nebo

12 měsíčních faktur

(uvést údaje o sazbě a tarifech)
(uvést kódy EAN, EIC)

velmi důležité velmi důležité

Předpokládaná spotřeba energií na další rok

(hodnoty v procentech)

  důležité     důležité  
Maximální roční rezervovaná kapacita m³   x  velmi důležité

Smluvní ujednání se stávajícím dodavatelem

(uvést, zdali se jedná o smlouvu na dobu určitou, či neurčitou)
(uvést, dokdy platí stávající smlouva a odkdy může začít nová levnější dodávka)

velmi důležité velmi důležité