Odborný časopis TRADE News

Celkový náš pozitivní rozvoj a vývoj na trhu vedl k navázání spolupráce s Asociací malých a středních podniků, kdy na celém území ČR řešíme bezplatnou poradenskou a konzultační činností energie a vytváříme vhodné finanční modely ve spolupráci s našimi partnery. Již ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků jsme byli zmíněni v odborném časopise TRADE News, který je určen pro členy asociace. http://www.amsp.cz/trade-news-1-13, kde se na str. 7  v odstavci     "Šetříme Vám energii"  zmiňuje o naší celkové koncepci.