Odběratelé energií NEONPOWER

Maloodběratelé NN – elektřina

Jako maloodběratelé se vyznačují společnosti, které dosahují nižších spotřeb za elektrickou energii a nebo vysokými spotřebami bez vlastních trafostanic a jsou připojeni na síti nízkého napětí.

Roční odběr elektřiny se průměrně pohybuje do 500 MWh. Většinou se jedná o společnosti, které využívají málo náročných technologických procesů a případně nástrojárny a malé výrobní kapacity a také to jsou společnosti, které poskytují služby klientům. Mají většinou roční vyúčtování a neplatí za ¼ hod. maximum a platí za hodnotu proudového jističe.

Jedná se například o restaurační zařízení, penziony, maloobchodní řetězce, nebo automobilové servisy.

Maloodběratelé MO – plyn

Jako maloodběratelé jsou převážně společnosti a firmy, které dosahují menších spotřeb zemního plynu.

Roční odběr se u nich pohybuje do 630 MWh a většinou využívají plyn pouze na vytápění a nikoliv k technologickým účelům. V rámci celkového profilu společností se jedná o určité administrativní budovy, či malé haly. Většinou mají roční vyúčtování v rámci spotřeb plynu a nemají žádné odběrové diagramy.

Mezi typické odběratelé patří: administrativní budovy, obchodní domy, malé provozovny.

 

NEONPOWER maloodběratelům zajistí individuální nastavení obchodních podmínek a cenové ujednání na daný rok. Maloodběratelé s více odběrnými místy v různých distribučních oblastech většinou mohou získat pro svá další odběrná místa jednotnou cenu na daný rok. Sjednané ceny jsou stálé po celou dobu trvání smlouvy.

NEONPOWER zajišťuje kompletní služby při hledání finančních úspor v energiích, a to včetně administrativních úkonů. Klient zaznamená pozitivní změnu nejen ve finančních úsporách při prvním ročním vyúčtování, ale i v kvalitě poskytovaných služeb.

Postup při řešení Vašich finančních úspor

V případě zájmu o bližší informace o činnostech společnosti v oblasti energií kontaktujte jednatele společnosti NEONPOWER s.r.o. Mgr. Lukáše Brabce na telefonním čísle 775 687 661, nebo na e-mailové adrese brabec@neonpower.cz.