Historie společnosti NEONPOWER - Lukáš Brabec

Firma začala na trhu s energiemi působit již v roce 2012. Postupně se začala rozvíjet a rozšiřovat své služby pro společnosti a vytvářet své postupy a metody v celkové koncepci. V prvotní fázi bylo důležité zjistit možnosti, které má firma k dispozici a zajistit si široký okruh společností, ve kterých bude moci své obchodní modely vytvářet a postupně vyhodnocovat.

Vše tedy bylo správně naplánováno a posléze i také realizováno.  Každý rok byla firma ve svém naplňování cílů a představ úspěšná a mohla se tak věnovat dalšímu rozvoji svých služeb v oblastech energetiky.   Za dobu svého působení oslovila již několik společností, které její služby dlouhodobě využívají a nadále spolupracují v rámci dalších možných úsporných opatření.

Tímto firma postavila své pevné základy a vytvořila prostor pro její další záměry. 

V roce 2014 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 235674 vedená u Městského soudu v Praze a mohla se tak v roce 2015 přestěhovat do kancelářských prostor a vytvořit sídlo a být uznávaným partnerem na trhu. Kancelářské prostory si společnost NEONPOWER s.r.o. našla v objektu společnosti ELSY, spol. s r.o. adrese Podnikatelská 553, Praha 9 Běchovice 

 

 • Vstup společnosti na trh s energiemi

  Postupný rozvoj a rozšíření služeb, vytváření vlastních postupů a metod v celkové koncepci.

  2012
 • Další rozvoj

  Úspěšná realizace plánů, naplňování stanovených cílů a další rozvoj služeb v oblasti energetiky.

  2013
 • Zápis do obchodního rejstříku

  Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána pod spisovou značkou C 235674 vedená u Městského soudu v Praze.

  2014
 • Stěhování do nových prostor

  Nové sídlo v Praze a zrod uznávaného partnera na trhu.

  2015

Máme již vytvořený obchodní model, který zajišťuje úspory pro Vás