FILOZOFIE

Již získané zkušenosti a naše cílevědomá činnost z nás dělá stále silnějšího obchodního partnera na energetickém trhu. Abychom mohli obstát v konkurenčním boji, musíme neustále vytvářet prostor pro náš vývoj a rozvoj v našich službách. Dokážeme to jen za předpokladu ve spolupráci s Vámi.

Uvědomujeme si, že pokud chceme být na trhu silní, musíme se setkávat s těmi, kteří jsou na trhu silnější. Důkazem je, že spolupracujeme a navazujeme spolupráce s největšími společnostmi, které již svou historii mají.

HODNOTY

Hodnoty společnosti jsou jedním z nejdůležitějších měřítek ve vývoji společnosti NEONPOWER  a správného fungování na trhu a uplatnění se v konkurenčním boji.

Základní pilíře ve vztahu se zákazníkem

  1. Dlouhodobém naplňování cílů ve spolupráci se společnostmi
  2. Důrazem na kvalitu v individuální řešení
  3. Být důvěryhodným a uznávaným partnerem ve vzájemném vztahu
  4. Rozšiřovat své služby a nadále vytvářet prostor pro nové možnosti investic

 

Základní pilíře ve vztahu s našimi obchodními partnery

  1. Nastavení vhodných společných zájmů a podmínek a individuálních řešení pro klienta
  2. Flexibilní a spolehlivé řešení v dlouhodobé spolupráci s klientem
  3. Vytvoření efektivního řešení pro Vás

 

Zakládání si na vývoji a rozvoji v našich službách pro Vás  -   NEONPOWER s.r.o.

  1. Proces zdokonalování a našeho rozvoje, rozumíme jako nekončící proces
  2. Zkušenosti námi získané, předáváme Vám s cílem implementovat do celkové realizace
  3. Tendence růstu a vývoje jsou stále pro nás prioritou ve vztahu k Vám

 

VIZE

Naším strategickým cílem je, být na trhu s energiemi stále v popředí a tak dokazovat našim partnerům a klientům vzájemnou kontinuitu celkového efektivního procesu v řízení a vyhodnocování  kvalitního řešení na základě dlouhodobé spolupráce.

Náš rozvoj a vývoj a tendence stále zdokonalovat celkový proces ve vyhodnocování možností úspor a snižování nákladů pro Vaše společnosti, z nás dělají stále silnějšími partnery na trhu s energiemi.

Za společnost a sestavení hodnot vizí a filozofie jsme dospěli na základě vlastních zkušeností a systematického řízení


NEONPOWER s.r.o.
Mgr. Lukáš Brabec - jednatel společnosti
+420 775 687 661
brabec@neonpower.cz
www.neonpower.cz