ERU se spojil s průmyslem proti energetikům

Energetický regulační úřad (ERÚ) získal silného spojence při vyjednávání s distributory plynu a elektřiny o regulačních pravidlech na dalších pět let. Z velkých spotřebitelů energií ERÚ vytvořil oponentní radu, která má úřadu dávat podněty pro novou regulaci. Z názorů průmyslových firem, které jsou členy rady, je zjevné, že v jednání s plynaři a elektroenergetiky budou stát na straně úřadu.

Průmysl po ERÚ žádá snížení nákladů distributorů, které si mohou promítnout do ceny za distribuci a přenos energie. „Chceme objektivní stanovení regulované složky cen elektřiny a plynu na základě vyvolaných nákladů pro jednotlivé skupiny spotřebitelů. Úřad by měl vyloučit přelévání nákladů mezi regulovanými a komerčními činnostmi,“ říká Karel Hanzelka, mluvčí chemické firmy Precheza.

„Měly by být vždy jasně prokázány náklady regulovaných subjektů,“ dodává Petr Matuszek, ředitel Energetiky Třinec, dceřiné firmy Třineckých železáren. O potřebě odstranit „dnešní parazitní náklady“ distributorů hovoří i společnost Vítkovice Machinery Group.

Řetězení ziskových marží

ERÚ se už v minulosti neúspěšně pokoušel distributory donutit, aby si například dodavatele vybírali ve výběrových řízeních a nezadávali práce za vyšší ceny dceřiným či jinak propojeným firmám. K tomuto tématu se chce nyní při přípravě nových regulačních pravidel vrátit. „V oblasti nákladů chceme odstranit řetězení a přičítání ziskových marží každého subjektu v řetězci a nastavit nákladové standardizace a ceníky prací,“ říká Jiří Chvojka, mluvčí ERÚ.

Příkladem takového opatření je požadavek, aby si distributoři plynu opatřovali plyn na krytí ztrát v síti ve veřejných výběrových řízeních. Souhlasí s ním Sdružení velkých spotřebitelů energií. Jenže mezi distributory vyvolal odpor. V připomínkách, které zaslali ERÚ, svorně tvrdí, že tendrování plynu na krytí ztrát bude administrativně náročné a nejspíš i dražší.

Argumentují například potřebou registrovat všechna odběrná místa u Operátora trhu s energiemi. Celý návrh nových pravidel pro plynárenství podle distributorů přinese destabilizaci peněžních toků, zdražení financování a ve výsledku i pokles investic do sítě.

Argumenty průmyslu jako obrana

Ve sporu o pravidla, která u plynu musí být hotová do konce roku, bude moci ERÚ použít argumenty průmyslu na svou obranu. „Nejde o žádné posílení vyjednávací pozice, ERÚ nic takového nepotřebuje,“ tvrdí Chvojka.

Nicméně dodává, že v uplynulých letech byly hlavními účastníky veřejných konzultací při stanovování cen především energetické firmy, jejichž přirozený zájem byl na udržení maximálních cen. „Regulátor tedy také chce využít oponentní radu k tomu, aby bránil opakovaným snahám o zvýhodnění jedné skupiny zákazníků proti druhým,“ vysvětluje Chvojka.

 

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/eru-se-spojil-s-prumyslem-proti-energetikum-1075883#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink