Často kladené otázky klientů

Kdy mohu změnit dodavatele energií (elektřina, plyn)?

Pokud nejste spokojeni s cenami stávajícího dodavatele a službami, které vám poskytuje, proveďte jeho změnu a získejte finanční úspory. Postačí zjistit, kdy končí zákonem, nebo smlouvou stanovenou s Vaším dodavatelem. Zpravidla u maloodběratelů a domácností je lhůta stanovena s 3 měsíční výpovědní lhůtou sjednávanou na dobu neurčitou. Smlouva sjednávaná s velkoodběrateli a středoodběrateli bývá zpravidla na dobu určitou. Další možné smluvní ujednání ve vztahu odběratele s dodavatelem je uvedeno v odst. Závěrečná ustanovení.

Jak se projeví změna dodavatele ve Vašich energiích, které jsou Vámi spotřebovávány a jak celý průběh změny probíhá?

Hlavní výhodou změny dodavatele jsou finanční úspory na Vašich odběrných místech. Zajištěné finanční úspory se Vám projeví na konci zúčtovacího období. Veškeré administrativní úkony zajistíme ve spolupráci s dodavatelem za Vás. Průběžně Vás přitom budeme informovat o probíhajících změnách. S vybraným  dodavatelem uzavřete novou smlouvu O sdružených dodávkách na elektřinu i plyn. Od nového dodavatele budete dostávat vyúčtování ve sjednaném cyklu, na který jste zvyklí od předchozího dodavatele. Případné poruchy či problémy na technických zařízeních řešíte stále s Vaší distribuční společností, která je Vám určena distribuční oblastí.

Kolik Vás bude změna převodu na nového dodavatele stát? 

Změnu stávajícího dodavatele a veškeré administrativní úkony pro Vás zajišťujeme bezplatně.

Jak dlouho trvá přechod od stávajícího dodavatele na nového?

Změna stávajícího dodavatele u maloodběratelů trvá obvykle 3 měsíce, a to kvůli zákonem dané 3 měsíční výpovědní lhůtě se stávajícím dodavatelem. Vyřizování přechodu k novému dodavateli u velkoodběratelů či středooběratelů má rychlejší průběh. Dodávka začíná hned následující den, kdy odběrateli končí lhůta se stávajícím dodavatelem, která je uvedená ve smlouvě.

Je možné sjednávat ceny energií na další období, i když dodávka probíhá od stávajícího dodavatele a není řádně smluvně ukončena?

Ano je to možné. Můžete uzavřít nové smlouvy na další rok s dodavatelem za výhodnějších cenových podmínek, i když stále probíhá dodávka od Vašeho stávajícího dodavatele. Velké či střední firmy využívají tento finančně výhodnější model k zajištění lepších cenových podmínek, které jsou nabízeny na energetických burzách. Nižší ceny za energie, které získáte na burze v ten daný den, jsou pro Vás při uzavření smlouvy na další smluvní období výhodnější, než řešení cenového ujednání v daném roce, kdy Vám končí smlouvy s Vaším dodavatelem.

Změna dodavatele je v dnešní době snadná a výhodná, ale je důležité vědět, jakého dodavatele správně zvolit.