Představení společnosti NEONPOWER s.r.o.

Dne 22.10.2015  ve Varnsdorfu byla pořádána výjezdní porada obchodních ředitelů z řad členů Svazu strojíresnké technologie a společnost NEONPOWER byla přizvána do celkové struktury programu http://www.sst.cz/index.php/cs/aktualne/575-porada-obchodnich-reditelu-rijen-2015

Společnost NEONPOWER s.r.o. prezentovala a představila celkovou komplexní činnost a možnost řešení a zajišťování úspor v energií na základě podrobné analýzy daného provozu a ukázkou hospodaření a určitých cílů a vizí, které společnost v dalších letech chce zcela jistě naplnit. Bylo ukázáno na vývoj cen v energetice a na celkovou kooperaci a řízení dodavatelů daných služeb.  V prezentaci bylo poděkováno společnostem, se kterými již společnost NEONPOWER dlouhodoběji v oblasti energií spolupracuje. 

22.10.2015 Varnsdorf - prezentace